Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārta

Pievienots: 20.11.2013

Projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „INFLEKS” ražošanas ēkā” ir piešķirts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējums!

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"".

Projekts jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 283044.40 kgCO2 gadā. 


Piešķirtā finansējuma apmērs - LVL 387 614.53


Projekta īstenošanas laikā šeit publicēsim aktuālo informāciju par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu, kā arī panākto siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu. 

Informācija par projekta īstenošanai izsludināto iepirkuma procedūru:

  • Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Iekārtu piegāde infrastruktūras modernizēšanai un energoefektivitātes uzlabošanai.
  • Līguma veids: Piegāde
  • Paredzamā līguma izpildes vieta: Viskaļu iela 27A, Rīga, LV-1026
  • Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/03/2014
  • Iepirkuma paredzamā līgumcena: 740 000 LVL
  • Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 04/12/2013, plkst.16:00, Viskaļu ielā 27a, Rīgā, LV-126
  • Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu: SIA „Vides investīciju fonds”
  • Atbalsta aktivitātes nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „INFLEKS” ražošanas ēkā

Oriģinālais avots Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/340592

Iepirkuma nolikums atrodams gan augstāk dotajā saitē IUB mājaslapā, gan zemāk pievienotajos failos. 

Sekojiet jaunākajai informācijai par projekta norisi un ar to saistītās iepirkuma procedūras gaitu mūsu mājaslapā. Visu jaunāko aktuālo informāciju publicēsim šajā apakšlapā.

Iepirkuma procedūras nolikums

Atpakaļ uz sarakstu

Pierakstīties uz jaunumiem

General Execution Time:0.82186079025269 Sec"